Multimodal / İntermodal Taşımacılık

Multimodal / İntermodal Taşımacılık

Multimodal / İntermodal Taşımacılık

İntermodal Taşımacılık:
İntermodal taşımacılık, taşıma şekilleri değiştirilirken yük üzerinde herhangi bir işlem yapmadan birden fazla noktaya yükün birden fazla taşıma modeliyle taşınması yöntemidir.Intermodal taşımacılık kapsamında, ürünlerin treylerden çıkarılmasına gerek olmadan doğrudan bir taşıma modelinden diğerine geçmesini sağlayan özel treylerler kullanılmaktadır.

Multimodal Taşımacılık:
Yüklerin, içinde bulunduğu taşıma ünitesinden aktarılmak maksadıyla, birden fazla taşıma modunun kullanımasıdır. Küresel ticaretin işleyişini kolaylaştıran bu taşıma modeli; özellikle dökme yüklerin taşınmasında kullanılan bir yöntemdir.

Multimodal taşımacılıkta, yükleme ve varış adresi arasında kullanılacak farklı taşıma modları için, tek taşıyıcı ve taşıma sözleşmesi yapılmaktadır. Süreçte yer alan birden fazla taşıma modunu, tek bir taşıyıcı firma organize etmektedir.

Yükleme ve varış yerleri arasındaki ana taşımanın denizyolu olarak tercih edildiğini varsaydığımızda; Kombine Taşıma Konişmentosu (Combined Transport B/L) veya Çok Modlu Konişmento (Multimodal B/L) düzenlenerek, taşıma sürecindeki birden fazla taşıma modunun tek bir kontrat altında sözleşmeye bağlanması sağlanmaktadır. Tehlikeli maddelerin taşınmasında da, Çok Modlu Tehlikeli Mal Taşıma Formu (IMDG-IMO) ve ADR Ref.5.4.1 uyarınca gerekli taşıma belgesinin, Konteyner Ambalaj Sertifikası Taşıma Belgesi’nin gerektirdiği bilgileri içermesi veya bu belgeyi ekinde bulundurması gerekmektedir.

Multimodal ve İntermodal taşımacılık terimleri; özünde karma bir taşıma metodunu içerse de, yüklerin içinde bulunduğu taşıma ünitesinden aktarılma durumları ve sözleşmelerde yer alan taşıma sorumluluklarının paylaştırılması bakımından farklılıklar göstermektedir. İntermodal taşımacılıkta; yüklerin, içinde bulunduğu taşıma ünitesinden başka bir üniteye aktarılmaması ön plana çıkarken, multimodal taşımacılıkta ise, tek bir taşıyıcı firma ve taşıma sözleşmesinin varlığı farklılık yaratmaktadır.

Verimli, Zamanında, Düşük Maliyetli ve Çevre Dostu Bosnak lojistik; en verimli, dakik, düşük maliyetli ve çevre dostu biçimde yükleri bir yerden diğerine taşımak için intermodal taşımacılığı kullanmaktadır. Bosnak lojistik; tırlar, trenler ve yük gemileri gibi intermodal taşımacılık yönteminde kullanılan taşıma modellerini kullanmaktadır.

İntermodal Deneyimi
Bosnak lojistik, bir başka modele bağımlı olarak bir modelin verimliliğini sağlayan kara-demiryolu, deniz-demiryolu, hava-denizyolu hizmetleri oluşturarak intermodal’i gizemli olmaktan çıkartmaktadır.

  • Süre açısından hassas yükler için premium ve garantili intermodal hizmetler sunmaktadır.
  • Daha düşük değere sahip mallar için, değişik ekipman çeşitleri ve hizmet seçenekleri için değer fiyatlaması sunmaktadır.
  • Ekipman esnekliği, müşterilerinin yüküne en uygun olanı seçmesini sağlar: 20′, 40′, 45′ konteynerler ve treylerler; high-cube konteynerler ve 13,60 treylerler dahil bir çok seçenek sunmaktadır.
  • Seçkin Drayage sağlayıcılarla olan sözleşmeleriyle zamanında alım ve teslimat sağlanmaktadır.
  • Bosnak lojistik teknolojisi Quadro, e-posta, faks veya güvenli internet erişimi aracılığıyla geçerli konum ve durumu bildirmek üzere müşterilerinin sevkiyatını otomatik olarak takip etmektedir.
  • Daha da önemlisi, deneyimli hizmet personeli müşterilerin taşıma programında ihtiyaç duyduğu tutarlı, güvenilir performansı sağlamak üzere her gönderiyi dikkatli bir şekilde yönetmektedir.


Bosnak lojistik’in Intermodal Hizmetlerinden Faydalanın
Bosnak lojistik, binlerce konteyner malzeme, bitmiş mamul, endüstriyel ve tüketici ürünlerini her gün taşıyarak dünyanın en iyi bilinen şirketlerinin ve markalarının büyük bir çoğunluğuna multimodal, İntermodal hizmet sağlamaktadır. Multimodal,İntermodal taşımacılığın faydaları hakkında daha fazlasını öğrenmek için bugün Bosnak lojistik ile iletişime geçin.